İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 34093 Fatih/İstanbul
Endoskopik Tiroidektomi Yöntemi

Endoskopik Tiroidektomi Yönteminde, Açık Cerrahiden Farklı Riskler Var mıdır?

Açık cerrahideki komplikasyonlardan bir tanesi ve en istenmeyeni ses kısıklığıdır. Ancak deneyim ne kadar fazla olursa olsun bununla yetinmemek gerekmektedir. Ameliyat sırasında kullanılan sistem ile ses tellerine giden sinirlerin çalıştığı, ameliyat boyunca bir monitörden izlenebilmektedir. Bu sistem kullanıldığında ses kısıklığı riski çok daha azalmaktadır.

Ağız içinden endoskopik yapılan tiroid ameliyatlarında da bu sistem kullanabilmektedir. Yani açık cerrahide kullanılan hiçbir yöntemden ödün vermeden ses kısıklığı riski kontrol altında tutulabilmektedir.

Tiroid cerrahisinde ikinci bir risk de geçici ya da kalıcı kalsiyum düşüklüğü riskidir. Bu riskte de ameliyatı yapan cerrah deneyimli ise zaten düşüktür. Genelde 2 hafta içinde düzelen geçici kalsiyum düşüklüğü gözlenmektedir. Ağız içinden endoskopik olarak yapılan girişimlerde de bu risk açık cerrahiden farklı değildir.

Ağız içinden endoskopik tiroidektomi tekniğinde açık cerrahi girişimden farklı olarak sadece ameliyat sonrası alt dudağın alt kısımlarında ve çenede hissizlik olabilmekte. Bu durum hastaların yüzde 80’inde ilk 1 ay içerisinde düzelmektedir.

Başka Girişimler de Yapılabilir mi?

Endoskopik tiroidektomi yöntemi ile tiroid bezi arkasında yer alan paratiroid bezlerinin hastalıkları da rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Hatta bu bezlerin 1 tanesinin hasta olduğu paratiroid adenomu hastalarında ameliyat süresi tiroid ameliyatına oranla daha kısa olabilmekte ve hasta bez rahatlıkla çıkarılabilmektedir.