İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 34093 Fatih/İstanbul
İzsiz Tiroidektomi

Tiroid Hastalıklarının Cerrahisinde Yeni Dönem: İzsiz Tiroidektomi

Endoskopik Tiroidektomi ameliyatında hastaya uygulanacak cerrahi girişim, cerrahi prensipleri koruyarak ağız içinden izsiz bir şekilde yapılabilmektedir.

Endoskopik Tiroidektominin Avantajları Nelerdir?

Yöntemin en önemli avantajlarından biri kozmetik sonuçtur. Hastanın boynunda herhangi bir iz kalmadan hasta ameliyat edilebilmekte, sadece ağız içinde alt dudağın iç kısmından kesi yapılmaktadır. Bu kesiler 3 adettir. 2 tanesi 5 mm. ve 1 tanesi ise yaklaşık 1,5-2 cm. civarındadır. Bu kesilerde dudak içi mukozadan olduğu için iz tamamen kaybolabilmektedir.

İkinci bir avantaj ise deneyimlerimiz ve gözlemlerimizden çıkardığımız kadarıyla, ayrıca yapılan yayınlarda da belirtildiği üzere bu hastalarda ağrı açık cerrahiye oranla daha az
olmaktadır.

Her Hastaya Uygulanabilir mi?

Ağız içinden izsiz tiroidektomi ameliyatının sınırlamaları da vardır. Yani her hastaya uygulanmamaktadır. Tiroid bezinin uzunluğu ve nodüllerin çapı önemli. Biyopsi sonucu selim yani iyi huylu gelen nodüllerde marj daha geniş, daha büyük nodüllere mesela 5-6 cm’ye kadar nodüllere yapabilmektedir.

Ancak biyopsi sonucu kanser gelen hastalarda bu sınır 2 cm ile sınırlıdır. Ayrıca tiroid bezi uzunluğunun 10 cm’yi aşmaması gerekmekte, boyun yan bölgelerinde lenf bezi metastazları olan tiroid kanseri hastalarında bu yöntem kullanılamamaktadır. Tabii ki bu sınırlar ilerleyen dönemlerde artan deneyimle birlikte değişebilir.