Teşvikiye mah. Şakayık Sokak İzmitli Apartmanı No:60 Daire:2 Nişantaşı Şişli İstanbul

Adrenal insidentaloma nasıl oluşur?

Adrenal insidentaloma; insan vücudunun salgıladığı su ve tuz hormonlarının yanı sıra başka hormonlar salgılayarak strese yol açarlar. Adrenal insidentaloma genelde kanser hastalarında oluşur. Adrenal insidentaloma hastalığının kadınlarda daha çok görülmesinin sebebi kadınların ultrasona daha sık başvuruyor olmalarıdır. Insidentalomalar bening ya da maling olabilir. Bu lezyonlar arasında adenomlar, adrenal kistler, adrenokortikal kanserler, hematomlar, metastazlar ve diğer nadir sebepler neden olabilir.

Kanser hastalarındaki insidentalomaların yüzde yetmiş beşi metastaz kanser hastası öyküsü olmayanlar da saptanan bulguların %65'i bening tümörleridir. Adrenal insidentalomanın ciddiyeti tamamıyla boyutu ile alakalıdır. Boyutu 4 santimetrenin altında ise kanser görülme olasılığı %2 iken 4 ile 6 santimetre arasına çıktığında kanser görülme riski %6; 6 santimetre üzerine çıktığında ise bu oran %25’e kadar yükselir. Adrenal insidentalomaların yaklaşık %72'si fonksiyonel olmayan tümörlerdir.