İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 34093 Fatih/İstanbul

Adrenal insidentaloma nasıl oluşur?

Adrenal insan tanıma insan vücudunun salgıladığı su ve tuz hormonlarının yanı sıra başka bir hormonlar salgılayarak strese yol açarlar. Adrenal insidentaloma genelde kanser hastalarında oluşur. Adrenal insidentaloma hastalığının kadınlarda daha çok görülmesinin sebebi kadınların ultrasona daha sık başvuruyor olmalarıdır. Insidentalomalar bening ya da maling olabilir. Bu lezyonlar arasında adenomlar adrenal kistler adrenokortikal kanserler hematomlar metastazlar ve diğer nadir sebepler neden olabilir.

Kanser hastalarındaki insidentalomaların yüzde yetmiş beşi metastaz kanser hastası öyküsü olmayanlar da saptanan bulguların yüzde 65'i bening tümörleridir. Adrenal insidentaloma’nın ciddiyeti tamamıyla boyutu ile alakalıdır. Boyutu 4 santimetrenin altında ise kanser görülme olasılığı %2 iken 4 ile 6 santim arasına çıktığında kanser görülme riski yüzde altı 6 santim üzerine çıktığında ise bu oran yüzde 25’e kadar yükselir. Adrenal insidentalomaların yaklaşık yüzde 72 si fonksiyonel olmayan tümörlerdir.