Teşvikiye mah. Şakayık Sokak İzmitli Apartmanı No:60 Daire:2 Nişantaşı Şişli İstanbul
İzsiz Tiroidektomi

İzsiz Tiroidektomi Ameliyatı

İzsiz Tiroidektominin Avantajları Nelerdir?

İzsiz tiroidektomi ameliyatında hastaya uygulanacak cerrahi girişim, cerrahi prensipleri koruyarak ağız içinden izsiz bir şekilde yapılabilmektedir.

Yöntemin en önemli avantajlarından biri kozmetik sonuçtur. Hastanın boynunda herhangi bir iz kalmadan hasta ameliyat edilebilmekte, sadece ağız içinde alt dudağın iç kısmından kesi yapılmaktadır. Bu kesiler 3 adettir. 2 tanesi 5 mm ve 1 tanesi ise yaklaşık 1,5-2 cm civarındadır. Bu kesilerde dudak içi mukozadan olduğu için iz tamamen kaybolabilmektedir.

İkinci bir avantaj ise deneyimlerimiz ve gözlemlerimizden çıkardığımız kadarıyla ayrıca yapılan yayınlarda da belirtildiği üzere bu hastalarda ağrı açık cerrahiye oranla daha az olmaktadır.

Her Hastaya Uygulanabilir mi?

Ağız içinden izsiz tiroidektomi ameliyatının sınırlamaları da vardır. Yani her hastaya uygulanmamaktadır. Tiroid bezinin uzunluğu ve nodüllerin çapı önemlidir. Biyopsi sonucu selim yani iyi huylu olan nodüllerde marj daha geniş, daha büyük nodüllere mesela 5-6 cm’ye kadar nodüllere yapabilmektedir.

Ancak biyopsi sonucu kanser gelen hastalarda bu sınır 2 cm ile sınırlıdır. Ayrıca tiroid bezi uzunluğunun 10 cm’yi aşmaması gerekmekte, boyun yan bölgelerinde lenf bezi metastazları olan tiroid kanseri hastalarında bu yöntem kullanılamamaktadır. Tabii ki bu sınırlar ilerleyen dönemlerde artan deneyimle birlikte değişebilir.

Açık Cerrahiden Farklı Riskler Var mıdır?

Açık cerrahideki komplikasyonlardan bir tanesi ve en istenmeyeni ses kısıklığıdır. Ancak deneyim ne kadar fazla olursa olsun bununla yetinmemek gerekmektedir. Ameliyat sırasında kullanılan sistem ile ses tellerine giden sinirlerin çalıştığı, ameliyat boyunca bir monitörden izlenebilmektedir. Bu sistem kullanıldığında ses kısıklığı riski çok daha azalmaktadır.

Ağız içinden endoskopik yapılan tiroid ameliyatlarında da bu sistem kullanabilmektedir. Yani açık cerrahide kullanılan hiçbir yöntemden ödün vermeden ses kısıklığı riski kontrol altında tutulabilmektedir.

Tiroid cerrahisinde ikinci bir risk de geçici ya da kalıcı kalsiyum düşüklüğü riskidir. Bu riskte de ameliyatı uygulayan cerrahın deneyimi önemli rol oynamaktadır. Genelde 2 hafta içinde düzelen geçici kalsiyum düşüklüğü gözlenmektedir. Ağız içinden endoskopik olarak yapılan girişimlerde de bu risk açık cerrahiden farklı değildir.

Ağız içinden endoskopik tiroidektomi tekniğinde açık cerrahi girişimden farklı olarak sadece ameliyat sonrası alt dudağın alt kısımlarında ve çenede hissizlik olabilmektedir. Bu durum, hastaların yüzde 80’inde ilk 1 ay içerisinde düzelmektedir.

Başka Girişimler de Yapılabilir mi?

Endoskopik tiroidektomi yöntemi ile tiroid bezi arkasında yer alan paratiroid bezlerinin hastalıkları da rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Hatta bu bezlerin 1 tanesinin hasta olduğu paratiroid adenomu hastalarında ameliyat süresi tiroid ameliyatına oranla daha kısa olabilmekte ve hasta bez rahatlıkla çıkarılabilmektedir.