İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 34093 Fatih/İstanbul
Endoskopik Tiroidektomi Nedir?

Endoskopik Tiroidektomi

Endoskopik tiroidektomi geçmişi 2002’ye dayanan bir ameliyattır. O tarihten bu yana inovasyon alanındaki gelişmelerle paralel bir şekilde ağız içerisinden uygulanan endoskopik tiroid ameliyatlarından söz edilmeye başlanmıştır.

Endoskopik Tiroidektomi Nasıl Uygulanır?

Endoskopik yöntemler, kaynağını teknolojinin ilerlemesinden almaktadır. Endoskopik ameliyatlar ilk olarak boyundan açılan küçük kesilerle gerçekleşti. Bunu göğüs duvarından ve koltuk altından gerçekleştirilen ameliyatlar takip etti. Bu ameliyatlar günümüzde hala güvenle uygulamalarını sürdürmektedirler.  Ağız içerisinden gerçekleştirilen endoskopik tiroid ameliyatları ise kısa sürede tüm dünyada uygulanır hale gelerek olumlu sonuçlar almıştır.

Klasik yöntem, açık olan yöntem olup burada ameliyat boynun ön kısmından açılan bir kesi ile gerçekleştirilmektedir. Transoral endoskopik tiroid ameliyatında ise işlem, izsiz, boyun yerine ağız içerisinden, dudağın altından küçük kesilerle gerçekleştirilmektedir. Endoskop adındaki kamera, vücut içini normalden kat be kat büyük gösterdiği için hasar görme ihtimali olan ses telini uyaran siniri tanımlamak çok daha kolay olabilmektedir. Açık yönteme göre daha az travmatik bir yöntemdir ve boyunda yara izi olmamaktadır.

Endoskopik Tiroidektomi Kimlere Uygulanabilir?

Transoral endoskopik tiroid ameliyatı her tirod hastasına uygulanamamaktadır. Tiroid bezinin çok büyük olması gibi durumlarda bu yöntem uygulanamamaktadır. Ancak bunun dışında izsiz ameliyat isteyen hastalar için ve tiroid kanseri hastalarda dahi transoral endoskopik tiroid ameliyatı uygun görülmektedir.

Endoskopik Tiroidektomi Ameliyatı Sonrası

Hasta, operasyon için geldiği gün ameliyata alınır ve genellikle ertesi gün taburcu edilir. Sıvı alımına ameliyat bittikten kısa bir süre sonra başlanabilmektedir. Gıda tüketimine ise ameliyat akşamı başlanmasında sakınca görülmemektedir. Ameliyattan sonraki ilk kontrol bir hasta sonra yapılmakta olup bu süreçte hastalarda ciddi ağrı şikayetine rastlanmamaktadır. Hastalarda ameliyat sonrasında tamamen iyileşme gözlenmektedir. Boyunda iz olmadığı gibi, dudak altında açılmış olan kesiler de tamamen iyileşme göstermektedirler.