İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa, 34093 Fatih/İstanbul
Tiroid Kanseri Nedir

Tiroid Kanseri Nedir?

Tiroid Kanseri Çeşitleri

Tiroid kanseri, çok fazla saldırgan ve ölümcül bir yapıda değildir. Tiroid kanserine bağlı olarak görülen ölüm oranları düşüktür. Tirod kanserinin tedavisi ameliyattır. Tiroid kanseri ameliyatı, tiroid bezinin geriye tiroid bezinin hiçbir tiroid dokusu bırakılmadan tamamen çıkartılması işlemidir.

Hücre yapılarına ve görünüşlerine göre dört farklı çeşitte tiroit kanseri bulunmaktadır. Bunlar papiller, foliküler, meduller ve anaplastik tiroit kanseridir.

Papiller Tiroid Kanseri

Vücutta meydana gelen tüm tiroit kanserlerinin yüzde sekseni papiller karsinom olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak tiroit bezinin tek bir lobunda meydana gelen bu kanser yine genel olarak yayılma döneminde lenf bezlerine sıçramaktadır. Bu kanser olabildiğince yavaş olarak gelişir bu sebep ile erken teşhis edilmesi durumunda tedavi edilmesi için cerrahi bir işlem gerektirmeyebilir.

Foliküler Tiroid Kanseri

Tiroit kanserleri arasında en sık ve sürekli görülen vakalar arasında ikinci sırada yer almaktadır. Foliküler karsinom olarak bilinmektedir. Bu kanserin oluşma sebebi ise genel olarak kişinin yeterli düzeyde iyot alamamasında kaynaklanmaktadır. Genel olarak lenf bezlerine yayılma gibi bir eğilimi yoktur. Fakat burada tehlikeli olan kısım ise vücudun diğer bölgelerine yani kemik ve ciğerlere yayılma eğilimi olmasıdır. Bunun papiller kansere göre seyir durumu iyi değildir. Fakat erken teşhis edildiğinde bir daha görülmeyecek şekilde tedavi edilebilir.

Meduller Tiroid Kanseri

Tiroit kanserleri arasında yüzde beş gibi bir orana sahiptir. Kanda bulunan kalsiyum miktarında önemlidir. Aslında kanda bulunan kalsiyum miktarını kontrol eden ve kalsitonin hormonunun kontrolünü yapan C hücrelerinde gelilmektedir. Bu kanserli hücreler fazla miktarda kalsitonin ve yine proteinin kana sağlanmasını sağlamaktadır. Bu maddelerin ise basit olarak yapılan kan testleri ile ortaya çıkabilmektedir. Bilinmesi gereken ise bu kanserin zaman zaman ailesel olarak bireylerde geçiş yapabilme özelliğinin bulunmasıdır. İnsan da RET olarak bilinmekte olan gen de ki değişiklikler ebeveynlerden çocuğa geçebilmektedir. Değişikliğe uğramış olan RET geni taşıyan hemen her bireyde meduller tiroit kanseri görülebilir. Bu hastalık tek başına olduğundan meduller tiroit kanseri adını alırken bir başka hastalık ile gelişir ise multipl endokrin neoplazi MEN sendromu olarak bilinir.

Anaplastik Tiroid Kanseri

Nadir olarak görülen bir tiroit kanseri olarak karşımıza çıkmaktadır. tüm tiroit kanseri hastalarının yaklaşık olarak yüzde beşinden daha az bir kısmında görülmektedir. Bu kanser ise tiroitte bulunan foliküler hücrelerde gelişme göstermektedir. Boyuna ve yine vücudun diğer kısımlarına hızla yayılma özelliğine sahiptir bu neden ile tedavisi oldukça zordur. Tiroit kanserinin sebeplerine bakıldığında ise burada bilinmesi gereken hastalığa yakalanmayı gerektiren her durum bir risk faktörüdür.

Bu açıdan yaşam tarzına ve maruz kalınan tüm çevresel etkilere dikkat etmek gerekmektedir. Sigara içmek alkol kullanmak gibi olan risk faktörleri değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer almaktadır. Yine kişinin geçmişi ve ailesel olarak da yaşam koşulları da etkilemektedir. Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise bu risk faktörlerini taşıyan herkes de kanser olacak diye bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir risk faktörü taşımamanız durumunda da kanser olma riski taşınmaktadır. Bu neden ile her an dikkat etmemiz gerekmektedir.