Teşvikiye mah. Şakayık Sokak İzmitli Apartmanı No:60 Daire:2 Nişantaşı Şişli İstanbul
Tiroid Ameliyatı

Tiroid Ameliyatı

Tiroid Hastalıklarında Ameliyat 

Tiroid bezi boynun arka tarafında yer alan şekil olarak kelebek şekline benzeyen, gırtlağın alt tarafında bulunan, vücut için önemli hormonların salgılanmasını gerçekleştirmede önemli rol oynar. Vücudun düzenli çalışmasını sağlayan hormonların salgılanmasını ve organlara ulaşmasını sağlar. Tiroid bezi üzerinde oluşan hastalıklar vücut için ciddi sağlık problemlerinin yaşanmasına neden olur. Bu organ üzerinde oluşan nodüller tiroid bezinin sağlıklı çalışmasını engelleyerek tiroid hormonunun salgılanmasını engeller. Oluşan nodüller cerrahi uygulamalar ile alınarak tiroid bezinin sağlıklı çalışması sağlanabilir.

Tiroid bezi üzerinde oluşan nodüller iyi huylu veya kötü huylu olarak değişkenlik gösterebilir. Oluşan nodüller iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığı yapılan incelemeler sonucunda doktorlar tarafından teşhis edilir. Tiroid bezi üzerinde oluşan iyi huylu nodül için ameliyat oluşumuna gerek duyulmaz. Oluşan nodüllerin iyi huylu veya kötü huylu olduğunu anlamak için biyopsi işlemi uygulanmalıdır.

Tiroid Tedavisinde Ameliyat Kararı

Tiroid bezi üzerinde oluşan nodüller incelenmesi sonucunda iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığına bağlı olarak ameliyat kararı verilir. Tiroid bezi üzerinde oluşan modüllerin iyi huylu mu kötü huylu mu olup olmadığını anlamak için biyopsi işlemi uygulanır.

Biyopsi işlemi ince uçlu bir iğne ile oluşan nodül üzerinden parça alınarak inceleme sonucunda anlaşılır. Biyopsi sonucunda çıkan sonuçlar oluşan tümörün kötü huylu olduğunu gösteriyor ise ameliyat işlemi uygulanır. İyi huylu olan tümörler ilaç tedavileriyle küçültülebilir. Eğer biyopsi sonucunda çıkan sonuç kötü huylu nodül ise muhakkak ameliyat işlemi ile tiroid bezinin sağlıklı çalışma düzenine geri kazanması sağlanmalıdır.

Hastanın Bilgilendirilmesi

Tiroid ameliyatı öncesinde hasta ameliyat hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaya ameliyat sonrasında yaşayacağı komplikasyonlar ve iyileşme süreci detaylı bir şekilde anlatılarak oluşabilecek sorunlar hakkında bilgi verilmelidir. Tiroid ameliyatı yapacak olan cerrahın tecrübesi ve başarısı ameliyat sonucunu etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır.

Bu nedenle hasta muhakkak tiroid ameliyatı yapılacak olan doktor hakkında bilgi edinmelidir. Tiroid ameliyatları muhakkak bu konu hakkında özel eğitim almış ve bu konu hakkında uzun yıllar tecrübesi olan doktorlar tarafından yapılmalıdır. Tiroid ameliyatı ses tellerinin çok yakınında olduğu için ameliyat sonrasında komplikasyon gelişmemesi nedeniyle muhakkak ameliyatın çok dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması gerekir. Hasta ameliyat olmaya karar verdikten sonra muhakkak ameliyat olacakları hastaneye ve doktora doğru bir şekilde karar vererek daha önce uygulamanın yapıldığı hastalardan referans alınmalıdır.

Tiroid ameliyatları genellikle komplikasyonların gelişmemesi için büyük bir özenle yapılan ameliyatlardır.

Tiroid Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Tiroid ameliyatından bahsetmeden önce şunu belirtmeliyiz ki tiroid yapısal olarak bir kelebeğe benzemektedir. Tiroid bezleri insan vücudunda daha çok erkeklerde net olarak belli olan adem elması adı verilen kıkırdak yapının hemen altında sağ ve sol lob olarak iki adetten oluşmaktadır. Buradan anlaşıldığı üzere boynun da ön tarafında bulunmaktadır. Tiroid kelimesinin kökeni ise Yunancadan gelmekte bu dilde eski dönem savaş aletlerinden biri olan ve darbelerden korunmayı sağlayan savaş kalkanına denilmektedir. Tiroid bezleri de insan vücudunda birçok hormon salgılanmasını düzenleyip hormon dengesini koruduğu için bu ismi almaktadır.

Tiroid ameliyatı ise tiroid bezinin olağan dışında olduğu ve bu bezin büyüklüğünün fazla olduğu dönemlerde yani bir guatranın olduğu durumlarda yapılmaktadır. Aynı zamanda guatrın etrafında bulunan dokulara baskı yapması söz konusu olduğunda da tercih edilmektedir. Yine büyük bir nodülü olan veya nodülün oluşması evresinde bulunan durumlarda kanser ve kanser bulunma şüphesi olan hastalarda ve yine dalan guatr olarak bilinen yani tiroid bezinin göğüs kafesinin içine düşmesi durumlarında da ameliyata başvurulmaktadır.

Graves hastalığı olarak bilinen yani tiroid bezinin çok çalışması ve buna bağlı olarak büyüme göstermesi durumlarında da yapılmaktadır. Eğer kişi guatr hastası ise ve içerisinde nodül yok ise yine graves hastası olup nodül bulunmuyor ise bu durumlarda hekimler cerrahi olarak müdahale etmeyi uygun görmezler.

Ameliyat Öncesi Hangi Hazırlıklar Yapılmalıdır?

Ameliyat öncesinde hangi cerrahi müdahale olursa olsun bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. Bu hazırlıklar tiroid bezi ameliyatlarında ise eğer kişide nodül var ise biyopsi ile başlamaktadır. Ameliyat öncesi kişi tam tetkik yapılacak şekilde bir muayeneden geçirilmektedir. Kişide eğer tansiyon veya kalp rahatsızlığı var ise yine diğer başka rahatsızlıklarında olup olmadığına bakılmaktadır.

Ayrıca bu durumlarında ameliyata engel olup olmayacağına da bakılmaktadır. Burada en önemli olan tiroitd hormonlarının ölçülmesi durumu ile birlikte kan değerlerine de bakılmaktadır. Hekimlerin en çok dikkat ettiği nokta ise tiroit hormonlarının ameliyat öncesinde normal bir seviyede olması durumudur. Normalin altı veya üstünde olması halinde hekimler biraz tedirgin olarak cerrahi müdahaleye bakmaktadır.

Tiroid Bezinden Ne Kadar Alınır?

Aslında tiroid bezi ameliyatlarında en çok merak edilen durumlardan birisi olmaktadır. Bu neden buna şu şekilde cevap verilebilir. Ameliyatın tipi ve hastalığını durumu ile birlikte aynı zamanda bezin durumu da bezden ne kadar alınacağı konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Hastanın durumu hastanın yaşı ve hastanın sağlık riskleri de bu konuda önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca tiroid kanserinde tiroid eğer nodüllü ise veya graves hastalığında bir nodül bulunuyorsa bezlerin tamamı ameliyat esnasında alınmaktadır.

Burada bilinmesi gereken ise nodül tekse nodülün bulunduğu taraftaki bez alınmaktadır. Fakat vaka da nodül çoklu bir yapıya sahip ise o zaman her iki tarafta bulunan bez çıkarılmaktadır. Tek nodüllü durumlarda nodülün olduğu taraftaki bez tamamen alınırken aynı zamanda diğer bezden bir parça alınarak patolojik incelemeye gönderilir burada eğer bu lobda da bir kanser riski var ise bu sefer bu bezde tamamen alınmaktadır.

Ses Telleri Etkilenir mi?

Burada bilinmesi gereken nokta tiroid ameliyatı olacak hastaların ameliyat öncesinde ses telleri hekimler tarafından muayene edilmektedir. Anestezi hekimi ameliyat öncesinde hastayı muayene etmektedir. Hazırlanan dosyanızı inceler ve ayrıca kullanmakta olduğunuz ilaçları da sormaktadır. Burada bilinmesi gereken nokta eğer kişinin alerjisi var ise bunu anestezi hekimine belirtmesi gerekmektedir. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyor iseniz bunlar da ameliyat esnasında kanama riskini ve vücut kan seviyesinde azalma durumunu arttıracaktır. Bitkisel olarak kullanılan ilaçlar da yine ameliyattan bir hafta önce kadar kesilmelidir.

Tiroid Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Tiroid ameliyatları genel olarak yapılan anestezi durumuna göre değişmektedir. Fakat tiroid ameliyatlarında genel anestezi uygulaması tercih edilmekte ve buna bağlı olarak da ameliyatlar ortalama iki ila iki buçuk saat sürmektedir. Kişinin boynunda kolye biçiminde bir kesi açılır ve buradan doğru tiroid bezinin tamamı veya bir kısmı alınmaktadır. Kişi ameliyat salonundan çıkarıldıktan sonra ise bir veya iki saat gibi bir süre yine ameliyathane içinde bulunan uyanma salonunda bekletilmektedir. Ameliyat sonrasında hastanede kalma süresi olarak ameliyatın büyüklüğüne ve kişinin vücut olarak kendini toparlaması durumuna da bağlı olarak değişse de yine de bir veya iki gün gibi bir süre kalınmaktadır. Kişi ameliyat sonrası iki veya üç hafta içinde eski haline gelerek günlük yapmış olduğu işleri yapmaya başlayacaktır.

Tiroid Ameliyatının Riski Var mıdır?

Tiroid ameliyatları bulunduğu yer nedeniyle çok riskli ameliyat grupları arasında yer alır. Tiroid ameliyatlarında yaşanan en büyük risklerden biri ses tellerine yakınlığından dolayı ses kısıklığı yaşanma problemleridir. Yaşanan ses kısıklığı bazı hasta gruplarında geçici süreli olsa da bazı hasta grupları için kalıcı sürede ses kısıklıkları da yaşanabilir. Bu nedenle hastalar ameliyat olmaya karar vermeden önce bu komplikasyonları değerlendirerek karar vermelidir. Tiroid ameliyatlarında doktorların çalışma alanının darlığı nedeniyle risk artar. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde tiroid ameliyatlarının riski eskiye oranla daha az görülür.

Tiroid ameliyatlarında gelişen teknolojik ameliyat cihazları sayesinde kısıtlı ve dar olan alana daha detaylı ve kapsamlı yapılan müdahaleler sayesinde hasta en az riskle ameliyatı tamamlanır. Gelişen teknolojik cihazlar sayesinde tiroid tümörlerinin bulunduğu alanlar iki veya üç kat büyütme sağlanarak çok daha rahat gözlemlenir ve doktorların ameliyat başarılı şansı artar. Bu nedenle hastaların ameliyat işleminin gerçekleşeceği hastaneleri ve ameliyat isteminde kullanılacak olan cihazları inceleyerek karar vermeleri gerekir.

Tüm bu gelişmelere rağmen tiroid ameliyatı esnasında ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Tiroid ameliyatı esnasında gelişecek en büyük komplikasyonlardan biri hastada oluşan ses kısıklığıdır.

Hastada tiroid ameliyatı esnasında oluşabilecek diğer komplikasyonlar ise;

• Hastada tiroid ameliyatı sırasında kalsiyum düşmesi yaşanması,

• Hastada tiroid ameliyatı sırasında kasılma ve gerilmelerin görünmesi,

• Hastada tiroid ameliyatı sırasında yaşanan aşırı kanamalar.

Hangi Şikayetler Görülebilir?

Genel olarak tiroid ameliyatı olan hastalarda ameliyat sonrasın da belli bazı şikayetler görülmektedir. İlk olarak anestezi etkisi nedeni ile kişide yorgunluk görülmektedir. Boyun bölgesinde açılan kesi nedeni ile ağrılar oluşmaktadır. Bazı durumlarda açılan kesi ve ameliyat tüpüne bağlı olarak ağrı ve farenjit oluşmaktadır. Burada uygulanacak olan buz tedavisi ve gargara da bunun için etkili olmaktadır. Kişi de eğer ellerde ve yüzünde ayrıca bacaklarında karıncalanma veya uyuşma gibi durumlar olursa vakit kaybetmeden hemen hekimine durumu bildirmelidir. Bu durum ameliyat sonrasın da oluştuğunda ise kanda bulunan kalsiyum miktarında bir düşme olduğunun belirtisidir.

Tiroid Ameliyatından Sonra Nodül Tekrar Oluşur mu?

Tiroid ameliyatından sonra hastadan alınan nodüller aradan geçen yıllardan sonra tekrar edebilir. Tiroid ameliyatından sonra hastalığın tekrar oluşmaması için ameliyat esnasında yapılan doğru uygulamalar sonucunda hastalığın tekrar oluşma olasılığı %1’in altına düşer. Bu nedenle tiroid ameliyatının uzman ve tecrübeli kişiler tarafından yapılıyor olması çok önemlidir. Ameliyatı yapacak olan doktorun tecrübesi ve başarısı ameliyatın sonucunu ve hastalığın tekrarına etkileyen en önemli etmenler arasında yer alır. Bu nedenle ameliyat için doktor seçimi ve ameliyat işleminin uygulandığı cihazlar tiroid nodüllerinin tekrar etmemesi için büyük önem taşır.